Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỀN SINH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT TÂY SƠN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH TƯỜNG                                                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 02/KH-MNBT                                                                                    Bình Tường, ngày 14 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022-2023

----------------------

Căn cứ công văn số 904/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 27/4/2022 của Sở GDĐT Bình Định về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Tây Sơn về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện;

        Căn cứ Công văn số 316/PGDĐT- GDMN ngày 10/6/2022 của Phòng GDĐT Tây sơn về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh cấp học mầm non năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương.

Trường MN Bình Tường xây dựng Kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 với những nội dung sau:

I. Mục đích, Yêu cầu

          - Huy động tối đa trẻ em độ tuổi từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi trên địa bàn xã Bình Tường và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

          - Tuyển sinh đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện tuyển sinh đúng đối tượng, điều kiện. Đảm bảo cân đối quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên của nhà trường.

          - Công khai kế hoạch tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đảm bảo sĩ số từng nhóm, lớp theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Huy động trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo, đặc biệt là trẻ 5 tuổi đến trường 100%. Trẻ 4 tuổi 95-100%.

II. Nội dung cụ thể

1. Đối tượng tuyển sinh

Tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn xã từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi. Tăng tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ (2020). Đối với trẻ mẫu giáo nhà trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi (2017), 4 tuổi (2018) (Để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non).

          

2. Số lượng tuyển sinh, tổng số huy động trẻ ra lớp 2022-2023:

Nhà trẻ (2020)   

MG 5-6 tuổi (2017)

MG 4-5 tuổi (2018)

MG 3-4 tuổi (2019)

Tuyển  mới

Đã ra lớp

Tuyển  mới

Đã ra lớp

Tuyển  mới

Đã ra lớp

Tuyển  mới

24

50

50

83

43

21

15

24

100

126

36

TỔNG: 282

          3. Tổng số nhóm lớp: 10

          Trong đó: + MG  5 tuổi (2017):                       02lớp (01 bán trú)

                           + MG ghép 4-5 tuổi (2017, 2018): 03 lớp  (01 bán trú)

                           + MG 4 tuổi (2018 ):                      02 lớp (01 Bán trú)

      + MG ghép 3 tuổi (2019):                01 lớp (01 bán trú)

      + MG ghép 3-4 tuổi (2018, 2019):  01 lớp

                           + Nhà trẻ (2020):                            01 lớp (bán trú)

4. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển.

5. Thành lập hội đồng tuyển sinh, tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh

            - Thành lập hội đồng tuyển sinh gồm 09 đ/c (Có quyết định kèm theo ) cụ thể:

          + Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng.

            + Phó hiệu trưởng là Phó chủ tịch hội đồng.

            + Thư ký HĐT là Thư ký và các ủy viên: Giáo viên kiêm CTCĐ+ TTCM + GV.

          - Các thành viên HĐ tuyển sinh chịu trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Tập hợp hồ sơ và báo cáo với chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

6. Đối tượng tuyển sinh

Tuyển sinh các trẻ có độ tuổi từ 2 – 5 tuổi.

7. Thời gian tuyển sinh: 

- Hội đồng tuyển sinh bắt đầu bán hồ sơ vào lúc 7h30’ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022 và thu nhận hồ sơ  đến ngày 08/7/2021;

- Trường bắt đầu xét tuyển từ ngày 10/7/2022 đến ngày 14/7/2022. Trường hợp trẻ không trúng tuyển, phụ huynh rút hồ sơ nộp vào các trường mầm non khác trên địa bàn huyện (Nếu còn chỉ tiêu) để được xét tuyển.

           8. Chuẩn bị bổ sung cơ sở vật chất, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh

          - Phân công giáo viên điều tra dân số ở các thôn.

          - Viết bài tuyên truyền, vân động nhân dân cho trẻ đến trường, đọc trên đài truyền thanh của xã

          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

          - Thông báo đến phụ huynh kế hoạch tuyển sinh, hồ sơ, giấy tờ của trẻ để đăng ký vào học.

            9. Hồ sơ tuyển sinh gồm

           - Đơn xin nhập học

           - Bản sao giấy khai sinh

           - Bản phô tô sổ hộ khẩu

           - Giấy tờ ưu tiên (Nếu có)

            (Thống nhất hồ sơ, hướng dẫn PH làm thủ tục tuyển sinh nhanh, gọn, không gây khó khăn, phiền hà).  

           III. Tổ chức thực hiện

          - Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh đã đề ra, không gây phiền hà, phức tạp cho cha mẹ trẻ.

          - Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường được thông báo rộng rãi và niêm yết công khai trên phương tiện truyền thanh của xã và trang web riêng của trường.

         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 của trường mầm non Bình Tường. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phản ánh kịp thời lên ban tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:    

  - CB,GV,NV của trường;  

  - Lưu: VT.    

                                                        

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   Mạc Thị Hồng Loan

 

 


Tác giả: Mạc Thị Hồng Loan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết