Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM 2020-2021

CBGVNV TRƯỜNG MẦM NON BÌNH TƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

       Sáng nay, ngày 03/10/2020 Trường MN Bình Tường đã tổ chức HNCCVC đầu năm học 2019-2020. Về dự Hội nghị có 22 CBGVNV của trường tham dự đầy đủ.


      Hội nghị đã diễn ra trong thời gian 1 buổi. Hội nghị đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học cũng như các hoạt động trong đơn vị và đi đến thống nhất các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể thực hiện trong năm học 2020-2021 là:

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường MN Bình Tường

Năm học 2020 – 2021

            - Căn cứ hướng dẫn của trưởng phòng giáo dục đào tạo, Ban thường vụ Công đoàn giáo dục huyện thống nhất hướng dẫn về tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị ngành.

          - Hội nghị Cán bộ viên chức trường MN Bình Tường năm học 2020-2021 diễn ra trong ngày 03/10/2020 với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm cao, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

            A. HỘI NGHỊ THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019, DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020, QUY CHẾ DÂN CHỦ, QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2019-2020 DO ĐỒNG CHÍ Mạc Thị Hồng Loan - Hiệu trưởng nhà trường trình bày.

            B. HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHỮNG NỘI DUNG SAU:    

    I. CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

     1. Quy mô nhóm lớp và phát triển số lượng

     a.  Chỉ tiêu huy động :

            Toàn trường có 277 trẻ. Tại điểm trường thôn Hòa Hiệp có 3 lớp với tổng số trẻ: 85 trẻ. Tại điểm chính tổ chức bán trú có 5 lớp học ( 1 lớp nhà trẻ, 1 lớp mẫu giáo bé, 1 lớp mẫu giáo nhỡ, 2 lớp mẫu giáo lớn, tổng số trẻ là 145 trẻ. Trẻ nhà trẻ: 21 trẻ.

     b. Biện pháp

- Tổ thư ký thực hiện công tác điều tra được tiến hành từ cuối tháng 7, đầu tháng 8, có số liệu cụ thể từ 0-5 tuổi và trẻ 5 tuổi để vận động trẻ ra lớp.

- Tất cả giáo viên làm tốt công tác truyên truyền các bậc cha mẹ, giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để duy trì tốt tỉ lệ trẻ chuyên cần trong năm học.

- Nhà trường tích cực tham mưu UBND cấp xã tiếp tục quy hoạch phát triển trường lớp, giành quỹ đất cho trường xây dựng lớp học.

     2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ

     a. Chỉ tiêu

- 100% trẻ được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, được khám sức khỏe định kỳ.

- Bé khỏe: 98 %.

- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5% so với đầu năm học.

- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá chuẩn trẻ phát triển 5 tuổi gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ số.

  • Bé ngoan: 98,5%.              
  • Bé chuyên cần: 99,5 %   Bé sạch: 100%
  • 100% lớp có nước sạch.
  • 100% số lớp có nơi đi vệ sinh tối thiểu để phục vụ trẻ.
  • 100% lớp thực hiện chương trình GDMN theo TT 28.
  • 100% số lớp và trẻ 5 tuổi học 2 buổi / ngày.

- Giáo viên dự giờ chéo lẫn nhau để trao đổi rút kinh nghiệm.

- Trường thường xuyên tổ chức thao giảng( ít nhất 18 tiết / năm học).

- Giáo viên thực hiện tốt ngày hội lễ trong năm học.

 - 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- Làm tốt công tác tham mưu để tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục…

- Năm học 2020-2021 có 100% giáo viên có khả năng ứng dụng CNTT vào trong tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, góp phần đổi mới phương pháp CSGD trẻ.

- 100% lớp lựa chọn lồng nội dung giáo dục ATGT, lựa chọn phương pháp hình thức giúp trẻ tăng cường thực hiện trải nghiệm.

- 100% lớp có góc tuyên truyền.

      b. Biện pháp

- Nhà trường phối kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ theo qui định và quản lý việc chấm biểu đồ cho trẻ.

- Tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ tại trường. Xây dựng thực đơn đầy đủ theo quy định với đầy đủ các dưỡng chất. Giáo viên phối kết hợp tốt với phụ huynh để có biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng tại nhà, giảm tỉ lệ trẻ SDD tốt nhất.

Nhà trường tiếp tục quán triệt đến toàn thể CBQL, GVMN nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT.

- Giáo viên soạn bài bằng vi tính.

- Ban giám hiệu viết bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.

- Ban giám hiệu sẽ tăng cường kiểm tra việc lồng ghép giáo dục ATGT, giáo dục BVMT của giáo viên.

      3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

      a. Chỉ tiêu

- 100% giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo trong năm học.

- Giáo viên tiếp tục đi học đại học từ xa: 05/15 cô; Tỷ lệ: 33,3%.

- Kết nạp đảng viên mới: 01 GV; Tỷ lệ: 6,25%.

- Thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.

- Hiệu trưởng dự giờ 1-2 tiết/ tuần.

- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn: 10/15 giáo viên/ năm học.

      b. Biện pháp

- Ban giám hiệu tăng cường dự giờ ,thăm lớp kiểm tra đột xuất, kết quả trên trẻ, kiểm tra hồ sơ, bài soạn…Thực hiện đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng, quí, học kỳ và năm học đúng qui định .

- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt hàng tháng có chất lượng.

- Tham mưu các chế độ phụ cấp cho giáo viên, đảm bảo 100% gv được chi trả lương kịp thời hàng tháng.

      4. Xây dựng cơ sở vật chất

a. Chỉ tiêu

+ 100% điểm trường có nước sạch để sử dụng.

+ 100% lớp có đồ chơi( cơ bản) để trẻ sinh hoạt vui chơi.

+ Tài liệu tham khảo đủ mỗi cô một bộ, tiếp tục cùng giáo viên tạo môi trường ngoài lớp học: Làm khu vui chơi phát triển vận động, trồng cây xanh bóng mát, làm giàn mướp, vườn hoa v.v…

+ Mua sắm  trang bị thêm đồ dùng, đồ chơi cho các lớp. Ngoài ra giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi bổ sung đồ dùng cho lớp mình.

      b. Biện pháp

Tiếp tục tham mưu với ngành và chính quyền  địa phương ưu tiên nguồn vốn kiên cố hóa  trường học và nguồn kinh phí địa phương để xây dựng đủ phòng học cho trẻ em 5 tuổi. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục,  thu hút các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, bếp ăn, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị trong lớp và khu vui chơi ngoài trời cho trẻ…Mua sắm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phổ cập cho trẻ em 5 tuổi, sử dụng có hiệu quả những trang thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu, phương tiện  được Phòng GD đầu tư, ưu tiên cho các lớp nhà trẻ  và 5 tuổi theo danh mục và tiêu chuẩn kĩ thuật đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra, khảo sát tình hình mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị tại các điểm lớp.

BGH nhà trường tiếp tục tham mưu lãnh đạo cấp trên quy hoạch đất tại Hòa Trung để xây dựng trường lớp.

      5. Công tác quản lý chỉ đạo

      5.1 Công tác tham mưu

      a. Chỉ tiêu

Tham mưu mua sắm đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo bé. Mua sắm đồ dùng, đồ chơi trang bị thêm theo kế hoạch.

      b. Biện pháp

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch trong hè năm 2020 và kiên trì tham mưu để hoàn thành các chỉ tiêu.

     5.2 Công tác xã hội hóa giáo dục

     a. Chỉ tiêu

+ Thành lập Ban đại diện phụ huynh học sinh.

+ Vận động phụ huynh đồng tình ủng hộ việc tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm ở các điểm trường.

+ Thu tiền phụ huynh trả lương cho cấp dưỡng, chăm sóc bán trú cho giáo viên và trả lương thu GV dạy tiếng Anh.

.b. Biện pháp

+ Họp phụ huynh đầu năm thành lập ban đại diện hội cha mẹ học sinh . Ban đại diện  phụ huynh đứng ra thu tiền.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ, các ban ngành đoàn thể ở địa phương để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ.

     + Làm tốt công tác tham mưu để thực hiện công tác XHHGDMN.

      5.3 Công tác thi đua

      a. Chỉ tiêu

- Trường đăng ký trường tiên tiến cấp huyện. Trường đạt tập thể lao động xuất sắc.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 10/15 cô; Tỷ lệ: 66,7%.

- 100% giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm và phấn đấu đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện 02 cô;  Tỷ lệ: 13,3%.

- 100% CBGV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp và xếp loại theo qui định hàng năm.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách 2 lần / năm học. Duyệt kế hoạch chủ  đề và kiểm tra sau chủ đề theo qui định.

- 21/22 CB-GV-NV đạt LĐTT.

- 04 CB-GV được UBND huyện khen.

- Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Chi bộ trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Mỗi giáo viên 1 SKKN và 1 đồ dùng dạy học, đồ chơi có giá trị.

.b. Biện pháp

Nhà trường đề ra nội qui, qui chế tổ chức phát động các phong trào thi đua theo tinh thần cuộc vận động  “Hai không” và cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự  học và sáng tạo” Tích cực học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả giáo viên cam kết cùng thực hiện.

     5.4/ Các hoạt động khác

Tăng cường công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ, các hội đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục cùng chăm lo xây dựng cơ sở vật chất , cảnh quan sư phạm: xanh- sạch- đẹp tạo môi trường giáo dục các cháu tốt. Đẩy mạnh công tác Đảng, công tác đoàn, nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động trong năm học.

- Tổ chức tốt và tham gia các Hội thi:

+ Giáo viên: Thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp huyện.

- Cháu: Tổ  chức  một Hội thi cấp trường, huyện cho trẻ.

          II.  Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, công đoàn và CBCN, VC

          1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:

          1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc tổ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của từng cán bộ công chức nhằm xây dựng đơn vị giữ vững là đơn vị vững mạnh.

          1.2.  Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

          1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học,ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC, VC trong đơn vị, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.

    1. . Tạo điều kiện cho CBCC, VC hoàn thành nhiệm vụ.

1.5. Phát động phong trào thi đua trong nhà trường.

          2.  Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

          2.1.  Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC, VC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBCC, VC đoàn viên Công đoàn.

          2.2.  Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện CBCC, VC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu  Người CBCC  “ Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.

         3.  Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

          3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo sổ sách hồ sơ  cho BGH cũng như cấp trên đúng thời gian qui định

          3.2.  Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

          3.3.  Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

    1. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng đơn vị ban hành.

3.5. Đoàn kết trong nội bộ giáo viên trong nhà trường.

          Phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại của năm 2019 - 2020, toàn thể CBCC, VC và đoàn viên Công đoàn trường năm học 2020 -2021 tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ  tiêu trong nghị quyết đã đề ra.

          III.  Hiệu lực thi  hành:

          Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

         BGH có nhiệm vụ cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ của Hội nghị thành kế hoạch hoạt động trong năm, đề nghị CB-GV-NV thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2020 thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

            Hội nghị biểu quyết 100%.

                                                                                                        NGƯỜI VIẾT

                                                                                                   Mạc Thị Hồng Loan


Tác giả: Trần Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết