Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mẫu Giáo Bình Tường Được thành lập vào năm 1978, đến tháng 01 năm 2019, trường MG Bình Tường được đổi tên thành trường MN Bình tường. Trường đã khẳng định thương hiệu tại TỉnhThành và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Bình Tường được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.