Trường mầm non Bình tường có 4 điểm trường với 10 phòng học. Trong đó: 6 phòng kiên cố và 4 phòng bán kiên cố. Có 8 bộ ĐDĐCTT. Các lớp đều có phòng vệ sinh khép kín. Tuy nhiên còn 1 điểm trường chưa có khu vệ sinh cho cô và trể. 

Sân chơi rộng rãi thoáng mát, bảo đảm an toàn: Có 2 điểm trường có bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động.